داشبورد

این سامانه برای ارسال و مدیریت ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مستقل از نرم افزار فاکتور میباشد.


بخش های اصلی در آینده افزوده خواهد شد ولی میتوانید از قسمت ملزومات برای جستجوی شناسه کالا / خدمت و یا ساخت کلید تبادل استفاده کنید ویا برای ارسال از نرم افزار فاکتور استفاده نمایید.

ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

لایسنس سامانه مودیان
آیا میدانید میتوانید توسط نرم افزار فاکتور صورتحساب های خود را به سامانه مودیان ارسال کنید؟
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید